Jinxing Chen, Ph.D.

Professor

Jinxing Chen
Jinxing
Chen
Contact
OFFICE
Predolin Humanities Center 316
PHONE
(608) 663-2286